Generelle salgsvilkår

 

 

Dette nettstedet («framily») er en tjeneste fra Framily GmbH, representert av direktør Till Weitendorf, Eppendorfer Baum 23, 20249 Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 139149 («Framily»). De følgende salgs- og bruksvilkårene ("salgsvilkårene"), i den formen som var gyldig på brukstidspunktet, regulerer det juridiske forholdet mellom Framily og brukeren av tjenesten («kunde») på framily.

 

§ 1 

Gyldighetsområde

Salgsvilkårene blir gyldige når framily brukes, med og uten registrering, og gjelder for alle avtaler via Framily som er eller blir inngått mellom kunden og Framily, så lenge det ikke er avtalt noe annet separat.

 

§ 2 

Bruk av nettstedet, ordreprosess og avtaleinngåelse

(1)   Framily produserer personlige bøker («vare») til kunden på grunnlag av digitale maler i filformatene JPG og PNG, som kunden laster opp til framily ved hjelp av bok-konfiguratoren.

(2)   For å kunne bruke Framilys bok-konfigurator trenger man Internett-forbindelse og en vanlig nettleser, f.eks. Google Chrome, Firefox, Internet Explorer eller Safari. Dersom ordren gjøres via en mobil enhet, trenger du en oppdatert versjon med minst Android 5.0 eller iOS 3.1 for optimal avvikling.

(3)   Kunden kan velge varen som skal konfigureres på framily og personalisere den ved hjelp av bestemte parametere (f.eks. navn, hovedfigurens utseende, skrive en tilegnelse). Kunden kan legge den ferdig oppsatte varen i handlekurven med knappen «Bestill» og kontrollere den en gang til der. Hvis kunden ikke ønsker å endre noe mer og har bestemt seg for produktet, kan vedkommende starte ordreprosessen med knappen «Til kassen». Ordreprosessen starter ved at man logger seg på i nettbutikken – enten med ny registrering eller ved å logge på en eksisterende Framily-kundekonto ved å fylle ut obligatoriske felt merket med (*). Etter at kunden har lagt inn de nødvendige opplysningene, velger vedkommende ønsket betalingsmåte og legger eventuelt til en separat leveringsadresse og/eller en kupong. Til slutt har kunden mulighet til å se over spesifikasjonene og ordren en gang til. Ved å klikke på knappen "Bestill og betal" legger kunden inn en juridiske bindende ordre. Det er kun mulig å legge inn en ordre hvis kunden på forhånd har merket av boksen som bekrefter at vedkommende har lest salgsvilkårene og samtykker til at de skal gjelde.

(4)   Kunden har ikke mulighet til å endre spesifikasjonene etter at ordren er endelig sendt. Dersom det ved er skrevet inn feil opplysninger eller det oppstår feil under oppdragsoverføringen, for eksempel at ordren ved en inkurie er sendt inn to ganger som følge av dobbelt museklikk, eller at Internett-forbindelsen ble avbrutt, er det mulig at kunden ikke mottar eller mottar dupliserte elektroniske ordrebekreftelser. I slike tilfeller må kunden – umiddelbart etter at feilen er oppdaget – kontakte Framilys kundeservice på service@framily.no. Deretter tar kundebehandlerne seg av problemet.

(5)   Visningen av produktene i nettbutikken utgjør intet rettslig bindende tilbud, men en uforpliktende nettkatalog. Ved å klikke på knappen «Kjøp» sender du inn en bindende ordre av varene som ligger i handlekurven. Ordren bekreftes umiddelbart etter at ordren er lagt inn på nettsiden, og utgjør ennå ingen avtalegodkjennelse. Framily godtar ordren om tilbud om avtaleinngåelse enten ved å sende en ordrebekreftelse per e-post eller ved å levere varen i løpet av 15 virkedager. Avtalen gjelder med forbehold om at varen er tilgjengelig og kan leveres.

(6)   Når kunden meddeler Framily en gyldig e-post-adresse, samtykker vedkommende til at ordrene også blir tatt imot og behandles per e-post. Vedkommende aksepterer at meldinger sendes fra Framily til kunden. Framily gjør kunden uttrykkelig oppmerksom på at misbruk ikke kan utelukkes under e-postoverføringen. Framily er ved e-postordre ikke i stand til å kontrollere hvorvidt avsender og innhold er riktig. Framily frasier seg alt ansvar og alle regressansvar som oppstår som følge av misbruk av overføringssystemet.

(7)   Avtaleinngåelsen er uavhengig av om de nødvendige tekniske forutsetningene foreligger hos kunden.

(8)   Kunden skal ha fylt 18 år før vedkommende kan inngå en avtale med Framily.

 

§ 3 

Priser

(1)   Det er prisene som var oppgitt på dagen for ordreinnleggelse hos Framily som er gyldige.

(2)   Samtlige priser er oppgitt i NOK og inkluderer merverdiavgiften som måtte gjelde. Eventuelle leveringskostnader kommer i tillegg.

(3) Produkter som ikke er bøker kan få importavgifter og avgifter i tillegg til prisen av produktet, som må betales av kunden.

 

§ 4 

Utelukkelse av angreretten

Varen som tilbys på framily, er ikke forhåndsprodusert. For å kunne produsere den er det nødvendig at kunden foretar bestemte valg, eller så er varen klart tilpasset kundens personlige ønsker. Derfor gjelder det ikke angrerett.

 

§ 5 

Omfanget av Framilys gjennomføringsplikt, endringer, kundens ansvar

(1)   Framily eller bedrifter som jobber på oppdrag fra Framily, tar i mot trykkdataene fra kunden for produksjon av varen og gjennomfører på dette grunnlaget de avtale tjenestene. Framily ser ikke over trykkdataene mottatt fra kunden med tanke på om de passer teknisk og estetisk til trykk av varen. Det er kunden som har ansvaret for at disse trykkdataene er riktige, fullstendige og passende til å produsere varen. Framily har ikke ansvar for kvalitetsproblemer eller andre mangler som skyldes trykkdataene som er overført fra kunden.

(2)   Ordre og dataoverføring fra kunden er å anse som godkjenning til trykk.

(3)   Kunden har selv ansvaret for bildene som skal trykkes på varen, og trykkgodkjenningen. Testfunksjonen for bildekvalitet og annen kvalitet som er tilgjengelige i programvaren som brukes, er kun til opplysning. Kunden har ansvaret for å sikre dataene som er overført til Framily, samt følge eventuell informasjon, råd eller anbefaling mot tap som Framiliy gir og å beskytte dataene mot uautorisert tilgang (f.eks. spionering på personopplysninger). Framily har i tillegg rett til å lage sikkerhetskopier av dataene som er overført fra kunden.

(4)   Framily forbeholder seg retten til å endre tjenesteytelsen som følge av den tekniske utviklingen, såfremt dette ikke går utover bruk og verdien av tjenesten. Framily vil informere kunden om vesentlige endringer i utførelsen.

(5)   Framily har rett til å engasjere underleverandører til helt eller delvis å gjennomføre de nødvendige tjenestene.

 

§ 6 

Gjennomføringstid

(1)   Gjennomføringsfristene begynner ikke å løpe før Framily har mottatt det som trengs av data og dokumentasjon fra kunden for å kunne gjennomføre tjenestene, i nødvendig, avtalt og feilfri stand. Dette gjelder på samme måte for data og dokumentasjon som skal framskaffes under gjennomføringstiden. I slike tilfeller stanses gjennomføringsfristen fram til alt av data og dokumentasjon som trengs er framskaffet av kunden.

(2)   Frister er kun å anse som bindende avtalt når de er uttrykkelig bekreftet av Framily i skriftlig form. Hvis ikke er de uforpliktende.

(3)   Hendelser som skyldes force majeure og gjør det vanskelig eller umulig for en part å oppfylle en tjeneste eller plikt, gir denne parten rett til å forsinke oppfyllelsen av denne plikten så lenge hindringen varer, i tillegg til en rimelig oppstartstid. Arbeidskonflikter i partenes virksomhet, arbeidskonflikter i tredjepartsbedrifter eller tilsvarende omstendigheter som partene er middelbart eller umiddelbart rammet av, regnes som force majeure.

 

§ 7 

Levering, risikoovergang, leveringskostnader, transportskader

(1)   Leveranser sendes til Tyskland, Polen, Norge, Sverige, Danmark, Østerrike, Sveits, Frankrike og Italia.

(2)   Framily leverer den bestilte varen til adressen som kunden har oppgitt, i løpet av 15 virkedager. I noen tilfeller kan leveringstiden bli lengre.

(3)   Framily har rett til å gjennomføre delvise leveranser. Framily er ansvarlig for de ekstra kostnadene som oppstår ved delvis leveranse.

(4)   Dersom kunden er næringsdrivende, går risiko ved forsendelsen over til kunden når varen overleveres til transportselskapet. Dette gjelder også når Framily gjennomfører delvis leveranse.

(5)   For pakking og sending av varen beregner Framily den faste fraktprisen som angitt i ordren. Ved delvise leveranser beregnes den faste fraktprisen kun én gang for kunden.

(6)   Dersom det ikke er mulig å levere til kunden, for eksempel fordi kunden ikke er å treffe på adressen vedkommende har oppgitt, selv om kunden i god tid har fått melding om leveringstidspunktet, skal kunden dekke kostnadene for manglende utlevering. I tillegg har Framily for kundens kostnad og risiko rett til å oppbevare eller få oppbevart varen så lenge den ikke lar seg utlevere. Kunden skal umiddelbart etter fakturering tilbakebetale til Framily i sin helhet samtlige kostander som oppstår på grunn av dette.

(7)   Forsinket levering fra Framily gir ikke kunden rett til å avvise leveransen eller kreve erstatning, med mindre det foreligger grov uaktsomhet eller forsett fra Framilys side.

(8)   Selskapet som Framily har engasjert til transporten har ansvaret for eventuelle skader på varen som oppstår under transport. Dersom kunden kan konstatere en skade på varen etter utpakking, skal kunden – selv om den ytre emballasjen ikke er skadet og skaden på varen først oppdages etter utpakking – skriftlig reklamere til transportselskapet og registrere de konstaterte manglene. Kunden skal på forespørsel overføre til Framily denne registreringen. Eventuelle krav fra kunden til transportselskapet berøres ikke av denne bestemmelsen.

 

§ 8 

Betalingsvilkår og kuponger

(1)   Så lenge det ikke er avtalt noe annet, forfaller alle betalinger rett etter fakturering. Kunden kan velge mellom følgende betalingsmåter: PayPal, kredittkort (Visa eller Master Card), SEPA-debitering, faktura, direkteoverføring og Amazon Pay samt andre landsspesifikke betalingsmåter. Framily forbeholder seg retten til å tilby kunden bare visse typer betaling for den forespurte bestillingen, for eksempel for å sikre kredittrisikoen, bare de som tilsvarer den respektive kredittverdigheten.

(2)   Betaling av alle varer og behandling av alle betalingsmåter gjøres av en ekstern leverandør av betalingstjenester (Adyen Payment Services). Kontraktsforholdet mellom tjenesteleverandøren og kunden er utelukkende basert på vilkårene til betalingstjenesteleverandøren. Kunden finner ytterligere informasjon på nettstedet til tjenesteleverandøren eller under bestillingsprosessen. Kunden bes om å oppgi betalingsinformasjonen til den eksterne leverandøren av betalingstjenester. Kunden kan også bli bedt om å godta tilleggsvilkår knyttet til bruken av tjenesten. Framily påtar seg intet ansvar som kan oppstå fra eller er forbundet med bruken av en slik ekstern leverandør av betalingstjenester og utelukker herved ansvaret i den utstrekning loven tillater det.

(3)   Framily har rett til å sende fakturaer og betalingspåminnelser utelukkende elektronisk.

(4)   Kunden har ansvar for at betalingsinformasjonen (opplysninger for kredittkort eller debitering) er oppdatert og fullstendig. Hvis en betaling ikke kan kreves inn, er kunden ansvarlig for alle kostnader som måtte oppstår for Framily, herunder bankgebyrer i forbindelse med omgjøring av debiteringer og tilsvarende gebyrer i det omfang kunden har skyld i hendelsen som har utløst kostnadene.

(5)   Dersom kunden har innløst kuponger under bestillingsprosessen og betalingen uteblir, forbeholder Framily seg retten til å sperre og annullere disse kupongene.

 

§ 9 

Motregning, tilbakeholdsrett, formuesforringelse hos kunden

(1)   Kunden har kun rett til motregning av krav fra Framily dersom kundens motkrav er anerkjent eller ubestridt av Framily eller er rettskraftige.

(2)   Kunden kan kun gjøre en tilbakeholdsrett gjeldende i det omfang kravene bygger på samme avtaleforhold.

 

§ 10 

Eiendomsforbehold

Den leverte varen er Framilys eiendom fram til alle varene i en ordre er fullt betalt.

 

§ 11 

Tredjeparts rettigheter, ulovlig innhold

(1)   Kunden forsikrer at trykkdataene vedkommende har overført, ikke krenker tredjemanns opphavs-, varemerke-, person- eller andre rettigheter. Dette gjelder særlig for personer og gjenstander som er avbildet på fotografiene som skal trykkes på varen.

(2)   Det er kunden alene som har ansvaret for overtredelse av rettighetene til tredjepart som følge av oversendte trykkedata. Kunden frigjør dermed Framily fra samtlige krav fra tredjepart.

(3)   Framily er ikke forpliktet til å gjennomføre trykkeordre dersom disse som sådan eller innholdet i dem krenker gjeldende lovgivning eller tredjeparts rettigheter. I slike tilfeller har Framily rett til å si opp avtalen. Framily er ikke forpliktet til å undersøke om trykkeordre som sådan eller innholdet i dem krenker gjeldene lovgivning eller tredjeparts rettigheter.

(4)   Kunde forsikrer gjennom sin bestilling at innholdet i bildefilene som overføres ikke bryter straffelover, lover om beskyttelse av barn og unge, særlig bestemmelser om spredning av barnepornografi eller annen lovgivning. Dersom Framily blir kjent med brudd på denne forsikringen, vil Framily umiddelbart kontakte ansvarlige myndigheter med henblikk på rettsforfølging.

 

§ 12 

Manglende gjennomføring, garanti og ansvar

(1)   Forsinket levering fra Framily gir ikke kunden rett til erstatning, med mindre det foreligger grov uaktsomhet eller forsett fra Framilys side.

(2)   Hvis det er mangler på den leverte varen, har kunden rett til lovbestemte mangelsbeføyelser. Kunden skal gjøre skriftlig oppmerksom på åpenbare mangler ved varen innen to uker etter at varen er levert.

(3)   Framily og leverandørene av telekommunikasjons- og nettverkstjenester som Framily benytter seg av er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader som skyldes bruk eller ikke-bruk av framily, særlig ikke at framily fungerer feilfritt eller uten avbrudd. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, garanti for rettsmangler, integritet, salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål hva gjelder sidenes tilgjengelighet, nøyaktighet, pålitelighet eller innhold. Framily har ikke ansvar for direkte, indirekte eller tilfeldige skader eller for følgeskader, for tap av fortjeneste eller for forretningsavbrudd som skyldes bruk av eller manglende mulighet til å bruke framily og tjenestene der. Det gjelder også om Framily er informert om muligheten for slike skader.

(4)   Framily har kun ansvar for tap eller ødeleggelse av data hos kunden opp til et beløp som tilsvarer vanlige gjenopprettingskostnader som oppstår til tross for jevnlig sikkerhetskopiering av data i henhold til den tekniske utviklingen.

(5)   Framily er især ikke ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå som følge av ekstern påvirkning på kunden system eller under dataoverføringen fra kunden til Framily eller fra Framily til kunden.

(6)   Dersom det på tross av ovennevnte bestemmelser skulle ligge et erstatningsansvar på Framily, er dette ansvaret under alle omstendigheter begrenset til skader som er forårsaket av Framily, Framilys lovmessige representanter eller medhjelpere som følge av forsettlig eller grovt uaktsom atferd, eller som skyldes et brudd på en vesentlig hovedforpliktelse for kontraktsforholdet. Erstatningsansvaret er begrenset til påregnelige og vanlige skader, såfremt Framily ikke har brutt avtalen som følge av forsettlig eller grovt uaktsom atferd.

(7)   Ansvar som følge av straffbar skade på liv, lemmer eller helse berøres ikke. Dette gjelder også for lovpålagt ansvar i henhold til produktansvarsloven.

(8)   Alle opplysninger, råd og anbefaler fra Framily er gitt i god tro. Det foreligger ingen kontraktsmessig hoved- eller tilleggsplikt til å gi opplysninger, råd eller anbefalinger. Framily er derfor ikke forpliktet til å erstatte en skade som skulle oppstå ved å følge en opplysning, et råd eller en anbefaling fra Framily, såfremt ansvaret ikke skyldes en ulovlig handling eller andre bestemmelser. Ved opplysninger, råd og anbefalinger kan det dreie seg om bilder eller tekst, uavhengig av om disse opplysningene, rådene eller anbefalingene er offentlig tilgjengelige eller er gitt personlig til kunden.

(9)   For øvrig er alt erstatningsansvar fra Framily utelukket, uansett rettsgrunnlag og i det omfang det er tillatt juridisk.

 

§ 13 

Personvern

Informasjon om type, omfang, sted og formål med innsamling, behandling og bruk av personopplysningene som trengs til å gjennomføre ordre samt sende ut nyhetsbrevet per e-post eller post eller til andre reklameformål, samt kundens informasjonsrett og rett til retting, begrensning, tilbaketrekking og sletting er å finne i personvernerklæringen.

 

§ 14 

Endringsforbehold

(1)   Framily forbeholder seg retten til å endre eller slette deler av tilbudet på framily når som helst og uten varsel på forhånd eller samtykke.

(2)   Videre har Framily rett til å endre salgsvilkårene når som helst. Endringer av salgsvilkårene bekjentgjøres på framily. Videre bruk av Framilys tjenester etter at de relevante endringene er bekjentgjort, er å anse som et samtykke til disse endringene, med mindre kunden protesterer mot endringene innen 10 dager etter bekjentgjøring.

 

§ 15 

Avsluttende bestemmelser

(1)   Avvikende forretningsvilkår for kunden samt endringer og tilføyelser av disse salgsvilkårene er kun gyldige dersom de er skriftlig godkjent av Framily. Dette gjelder også dersom Framily ikke har gjort uttrykkelige innsigelser mot kundens forretnings- og/eller leveringsvilkår.

(2)   Dersom én eller flere av bestemmelsene skulle være eller bli ugyldige, går dette ikke utover gyldigheten til de andre bestemmelsene.

(3)   Disse salgsvilkårene er undergitt tysk rett, eksklusivt FN-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp (CISG United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods av 11.04.1980). Dersom kunden er forbruker, skal de obligatoriske bestemmelsene om forbruker-beskyttelse i kundens hjemland gjelde.

(4)   Oppfyllelsessted og eneste verneting er Hamburg, Tyskland dersom begge parter er næringsdrivende.

(5)   Kunden kan til enhver tid se den nyeste utgaven av disse salgsvilkårene på framily under «Generelle salgsvilkår». I tillegg mottar kunden til e-postadressen kunden har oppgitt de generelle salgsvilkårene i PDF-format lagt ved den automatiske ordrebekreftelsen etter fullført ordre. Kunden kan laste ned de mottatte salgsvilkårene og arkivere dem på sin enhet. For å åpne PDF-dokumentet trenger kunden programmet Adobe Reader som kan lastes ned gratis fra www.adobe.com/no, eller et lignende program som kan åpne PDF-filer.

 

Per: Mai 2021